Fractal screensaver: Project Web Hosting - Open Source Software

Fractal screensaver

Users

Download Fractal screensaver files

Project detail and discuss

Get support

Not what you're looking for?

SourceForge.net hosts over 100,000 Open Source projects. You may find what you're looking for by searching our site or using our Software Map.

You may also want to consider these similarly-categorized projects:

Project Information

About this project:

This is the Fractal screensaver project ("fractscreensavr")

This project was registered on SourceForge.net on May 24, 2010, and is described by the project team as follows:

I try to write a screensaver with fractal paintings.

About SourceForge.net:

SourceForge.net is the world's largest provider of hosting for Open Source software development projects. SourceForge.net provides a variety of services to projects, including a download mirror network, collaborative development tools (like CVS and Subversion), and tools to support discussion and support. These services are provided to projects and their end-users free-of-charge.

About Open Source:

Of benefit to users, Open Source software is licensed so you can download and use the software free-of-charge. The source code for this software is made available free-of-charge, you (or a programmer you hire) can make changes to this software to better meet your needs, and you can release your changed code back to the community passing the benefit on to other users.

The exact license terms used by this project on their project summary page and in the licensing documents included in their downloads.

Developers

Join this project:

To join this project, please contact the project administrators of this project, as shown on the project summary page.

Get the source code:

Source code for this project may be available as downloads or through one of the SCM repositories used by the project, as accessible from the project develop page.

About fractals (Polish):

Na podstawie pracy Systemy funkcji iterowanych Eugeniusza Melynczoka

"Fraktalem na płaszczyźnie nazywamy dowolny niepusty i zwarty podzbiór płaszczyzny X" - definicja baaardzo ogólna. Benoit Mandelbrot, twórca teorii fraktali podaje trzy główne ich właściwości:

  1. Nie są okreśone wzorem matematycznym, powstają przez rekurencję
  2. Mają cechę "samopodobieństwa" - są takie same w każdym swoim kawałku i w każdej skali
  3. Ich wymiar nie jest liczbą całkowitą, przy czym Mandelbrot zmodyfikował nieco topologiczne pojęcie wymiaru, dla uściślenia teorii.

Prosty algorytm: bierzemy jakiś punkt płaszczyzny, wybieramy losowo jedną z transformacji afinicznych z pewnego skończonego zbioru transformacji, poddajemy punkt jej działaniu, otrzymując w wyniku drugi punkt. Na drugim punkcie powtarzamy to samo działanie (losowe wybranie transformacji, w wyniku działania której otrzymujemy kolejny punkt) i tak dalej iteracynie. W rezultacie otrzymujemy ciąg punktów, który zbiega się do pewnego obiektu A, będącego punktem stałym naszego układu transformacji. Kolejno wyliczane punkty chaotycznie układają się w granicach obiektu A, powoli ujawniając jego kształt.

Gdy transformacje nie są całkiem losowe, przez odpowiednie dobranie ich prawdopodobieństw można uzyskać efekty takie jak zmiana oświetlenia, rozmycie, rozlanie barw, przenikanie kształtów itd.

Project Web Hosted by SourceForge.net

©Copyright 1999-2009 - Geeknet, Inc., All Rights Reserved

About - Legal - Help